Paczki kierowane na adresy naszych magazynów w ramach standardowych usług oferowanych przez nas na stronach platformy łączenia paczek www.Adres-Znajomego.pl, a także paczki łączone (konsolidowane) przez nas, nie mogą przekraczać następujących parametrów:

- waga 30 kg

- nie powinny zawierać przedmiotów, których długość po spakowaniu przekracza 200 cm;

- nie powinny zawierać przedmiotów, których nie da się spakować w paczkę, dla której suma obwodu podstawy i długości nie przekracza 300 cm (2*szerokość + 2*głębokość + wysokość ≤ 300 cm). Przy czym długość to najdłuższy bok paczki;

- szerokość 80 cm

- wysokość 60 cm

- maksymalna objętość paczki 240 litrów

Ponadto, jeśli waga objętościowa (wolumetryczna) przekroczy wagę rzeczywistą, wtedy pod uwagę jest brana waga wolumetryczna.

Waga wolumetryczna obliczana jest według następującego wzoru:

(wysokość Paczki (w cm) x długość Paczki (w cm) x szerokość Paczki (w cm))/6000

wymiary paczki

Przykład:

Paczka o wymiarach 80 cm x 60 cm x 30 cm i wadze 4 kg

Waga rzeczywista = 4 kg

Waga wolumetryczna (objętościowa, gabarytowa) = (80 cm x 60 cm x 30 cm)/6000 = 24 kg

Jeśli potrzebujesz przesłać przedmioty o wymiarach większych niż te oferowane przez nas w standardowych usługach, to prosimy o kontakt mailowy w sprawie wyceny takiej usługi.