REGULAMIN

 

Firma Terra Nostra oferuje swoje usługi za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się w domenie Adres-Znajomego („Sklep”).

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Was (klientów przeglądających zawartość Sklepu lub składających zamówienia) z naszego Sklepu, składania zamówień na oferowane przez nas usługi oraz warunki ich świadczenia lub ich reklamowania. Treść Regulaminu możesz zapisać (CTRL + S) lub wydrukować (CTRL + P) korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej.

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować możesz to uczynić telefonicznie pod numerem: +4915175530914 lub poprzez e-mail: biuro@adres-znajomego.pl

Poniżej znajdziesz pełne dane adresowe oraz rejestrowe naszej firmy:

Terra Nostra Paweł Jończyk
Adres-Znajomego.pl

Maurice Ravel Str. 8 

77694 Kehl am Rhein

NIP UE: DE330333677

Zakładając konto w naszym Sklepie akceptujesz niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności (której treść możesz sprawdzić tutaj). Zapoznaj się z ich treścią i nie dokonuj zakupu naszych usług, jeżeli nie akceptujesz Regulaminu lub Polityki Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu – zostaniesz o tym poinformowany poprzez udostępnienie jednolitego tekstu Regulaminu na niniejszej podstronie. Zmiana wchodzi w życie z dniem wskazanym przez nas, jednak nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia udostępnienia jednolitego tekstu Regulaminu w Sklepie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma wpływu na warunki umów zawartych przed dniem ich wejścia w życie.

 

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 

Sklep Internetowy www.Adres-Znajomego.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, gdy klient:

- podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające sprzedawcę w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

- dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego;

- dopuścił się innych zachowań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Sklepu Internetowego Adres Znajomego.

Osoba, która z przyczyn wskazanych powyżej została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu Internetowego Adres Znajomego.

 

Oferowane przez nas usługi

 

Oferowana przez nas usługa, czyli konsolidacja i przesyłka paczki, polega na:

- udostępnieniu naszym klientom fizycznego adresu w Polsce, na który mogą kierować przesyłki zawierające towary zakupione w Polsce lub w innych krajach UE;

- konsolidacja wielu przesyłek (łączenie w jedną przesyłkę);

- wysyłka paczki skonsolidowanej na wskazany przez klienta adres w Niemczech lub we Francji.

 

Następujących przedmiotów nie wolno przesyłać w ramach naszych usług:

- przedmiotów przekraczających dopuszczalne wymiary lub dopuszczalną wagę. Więcej informacji od dopuszczalnych wymiarach i dopuszczalnej masie przesyłek znajdziesz na tej stronie: >>WYMIARY PRZESYŁEK<<

- przedmiotów, których nie da się spakować w paczkę, dla której suma obwodu podstawy i długości nie przekracza 300 cm (2*szerokość + 2*głębokość + wysokość ≤ 300 cm). Przy czym długość to najdłuższy bok paczki;

- amunicji;

- akumulatorów;

- antyków;

- baterii litowych;

- banderol;

- biżuterii;

- bonów towarowych;

- broni i jej części;

- certyfikatów;

- dzieł sztuki;

- futer i skór;

- kamieni i metali szlachetnych;

- kamizelek kuloodpornych;

- kart kredytowych i płatniczych;

- korespondencji pocztowej (listów);

- materiałów łatwopalnych;

- materiałów radioaktywnych;

- materiałów wybuchowych;

- napinaczy pasów bezpieczeństwa;

- narkotyków, leków, środków psychotropowych;

- papierów wartościowych;

- pieniędzy i ekwiwalentów pieniężnych (monet, banknotów, czeków itp.);

- poduszek powietrznych;

- przedmiotów niebezpiecznych lub mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu;

- przedmiotów zapakowanych w opakowania mogące zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki;

- publikacji i materiałów audiowizualnych zabronionych przez prawo (np. pornografii);

- substancji żrących lub cuchnących;

- tytoniu i wyrobów tytoniowych;

- wyrobów alkoholowych;

- zwłok lub szczątków ludzkich;

- żywności szybko psującej się lub wymagającej specjalnych warunków przechowywania;

- żywych roślin;

- żywych zwierząt;

- przedmiotów, które na mocy obowiązującego prawa (polskiego, niemieckiego, francuskiego) nie mogą być przewożone;

 

Ceny naszych usług

 

Ceny naszych usług ustalane są w walucie EUR. Niemniej jednak zakupów i płatności można dokonywać w PLN. W sklepie istnieje możliwość wyboru pomiędzy walutami EUR a PLN.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych, wyprzedaży itd. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Uwaga! Ceny określone przez nas dotyczą przesyłek na adresy na terenie Niemiec i Francji z wyłączeniem wysp niemieckich, wysp francuskich oraz terytoriów zamorskich Francji. Wysyłka na wyspy i do terytoriów zamorskich Francji jest możliwa, lecz wymaga uprzedniego, indywidualnego ustalenia ceny.

W cenie naszej usługi (konsolidacji i wysyłki paczki) zawarte są następujące usługi:

- użyczenie adresu do odbioru paczek na terenie Polski;

- usługa magazynowa w magazynie w Polsce;

- usługa magazynowa w magazynie w Niemczech;

- usługa konsolidacji (łączenia) przesyłek;

- opakowanie zbiorcze paczki skonsolidowanej;

- transport z magazynu w Polsce do magazynu w Niemczech;

- wysyłka paczki skonsolidowanej na adres odbiorcy

 

Założenie konta w Sklepie

 

Nabycie oferowanych przez nas usług wymaga założenia konta w Sklepie albo podania danych osobowych oraz danych dotyczących adresu dostawy przy zakupie danej usługi. Założenie konta skraca jednak proces zamawiania a ponadto wyłącza konieczność każdorazowego podawania danych przy składaniu kolejnego zamówienia.

Założenie konta wymaga podania adresu e-mail oraz ustanowienia hasła do konta. Zakładając konto zobowiązujesz się dostarczyć pełne i aktualne informacje o sobie wymagane w formularzu rejestracyjnym.

Nie możesz przenieść uprawnień do swojego konta utworzonego w Sklepie na nikogo innego oraz zezwalać nikomu innemu na korzystanie z niego. Powinieneś chronić bezpieczeństwo swojego konta oraz zabezpieczającego je hasła, nie powinieneś udostępniać nikomu hasła do konta w Sklepie.

Możesz zarejestrować się w naszym Sklepie oraz nabywać oferowane usługi, jeżeli posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych (jesteś pełnoletni). Jeżeli jesteś osobą nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, możesz nabywać usługi dopiero po uprzednim uzyskaniu zgody rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego.

Jeżeli działasz w imieniu organizacji, osoby prawnej lub innego podmiotu, powinieneś być uprawniony do korzystania ze Sklepu oraz do działania w ich imieniu.

Po utworzeniu konta, będziesz mógł w profilu konta podać dodatkowe informacje, np. adresy dostawy lub numery kontaktowe.

 

Składanie zamówień

 

Składanie zamówień odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego funkcjonującego w domenie www.adres-znajomego.pl

Klient dokonuje wyboru interesującej go usługi (kraj docelowy i waga paczki skonsolidowanej).

Jeżeli waga paczki skonsolidowanej przekroczy wagę maksymalną określoną dla danej usługi, wtedy będziemy starać się zredukować ją w pierwszej kolejności poprzez pozbawienie przesyłek składowych ich opakowania (jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy poinformuj nas o tym).

Jeśli to nie przyniesie oczekiwanego efektu, lub po prostu nie wyrażasz na to zgody wtedy określimy kwotę dopłaty jaką powinieneś uiścić w ramach dopłaty. Różnica pomiędzy ceną usługi dla faktycznej wagi Twojej przesyłki a kwotą wpłaconą przy zamawianiu usługi.

Np.: Zakładasz, że waga całości Twojego zamówienia i opakowania zmieści się w przedziale pomiędzy 5 a 15 kg. Zamawiasz i opłacasz konsolidację i przesyłkę na adres Niemiecki. Cena tej usługi to 25 Euro. Paczki docierają do naszego magazynu, konsolidujemy je i okazuję się, że waga łączna, po konsolidacji to 22 kg. Czyli jest to paczka mieszcząca się w zakresie wagowym 15-25 kg, dla której nasz cennik przewiduje cenę 28 Euro. W takim przypadku kwota dopłaty wynosi 3 Euro (28 Euro – 25 Euro = 3 Euro).

Kliknięcie przycisku Zamówienie z obowiązkiem zapłaty powoduje złożenie wiążącego zamówienia na usługi znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą e-mailową bezpośrednio po wysłaniu zamówienia. Zawarcie umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Ciebie potwierdzenia zamówienia.

Jeżeli z jakichś przyczyn nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia, powiadomimy Cię o tym poprzez e-mail oraz niezwłocznie, zwrócimy uiszczoną przez Ciebie cenę.

Zastrzegamy, że wysyłka skonsolidowanej paczki następuje po opłaceniu pełnej ceny usługi.

Realizujemy dostawy paczek na adresy na terenie Niemiec i Francji.

W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Obowiązują Cię ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Wszystkie podawane przez nas ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

 

Płatności

 

W naszym Sklepie oferujemy następujące rodzaje płatności: płatności przelewem w EUR lub w PLN, PayPal, Płatności kartą.

Zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Ciebie do dokonania zapłaty za zamówiony produkt. W przypadku zapłaty przelewem internetowym płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu.

Zobacz naszą politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa karty kredytowej.

 

Przebieg realizacji usługi

 

- Twoja rejestracja w systemie sklepu adres-znajomego.pl

- Wybór interesującej Cię usługi, zakup, płatność.

- Po złożeniu i opłaceniu zamówienia otrzymasz od nas e-mail z potwierdzeniem.

W e-mailu potwierdzającym zamówienie znajduje się link pt. „Historia zamówienia i szczegóły“. Po kliknięciu tego linku otwiera się strona zawierająca historię Twoich zamówień. Klikasz „szczegóły“ przy aktualnym zamówieniu. Na dole strony masz możliwość dodania wiadomości. W tym miejscu prosimy określić ilość paczek, która zostanie do nas wysłana.

- Na wskazany przy rejestracji adres e-mail wysyłamy potwierdzenie zakupu wraz z adresem w Polsce, który udostępniamy dla Ciebie, abyś mógł kierować na niego swoje przesyłki z Polski.

- Dokonując zakupów podajesz jako adres wysyłki/dostawy adres, który od nas otrzymałeś.

- Pamiętaj, że musi on wyglądać tak jak podaliśmy w instrukcji - tzn. oprócz samego adresu musi się znaleźć tam dopisek:

Terra Nostra/nr zamówienia/Twoje Nazwisko,

np.: Terra Nostra/XGKJCIJOC/Kowalski.

- Przyjęcie Twoich paczek w magazynie w Polsce.

- Transport Twoich paczek do magazynu w Niemczech.

- Konsolidacja przesyłek (odbywa się niezwłocznie po przyjęciu do magazynu w Niemczech ostatniej Twojej paczki).

- Wysyłka na wskazany przez Ciebie adres firmą kurierską.

- Niektóre paczki, w celu skrócenia czasu dostawy, wysyłane są kurierem na adres klienta bezpośrednio  z magazynu w Polsce.

 

Przyjęcie przesyłki do magazynu w Polsce

 

- Pod udostępnionym Ci adresem w Polsce odebrane mogą być wyłącznie przesyłki, w przypadku których można jednoznacznie udowodnić, że należą do klienta lub do nas.

- Aby można było jednoznacznie udowodnić, że adresatem jest nasz klient lub my, przesyłka musi być oznaczona według instrukcji przekazanej Ci w wiadomości e-mail potwierdzającej zakup.

- Prawidłowe oznaczenie to adres, który musi zawierać dopisek z nazwą naszej firmy, nazwisko klienta oraz numer zamówienia (Terra Nostra/XXXXXXX/Nazwisko).

- Każda przesyłka, która jest przyjęta w magazynie w Polsce, i którą można jednoznacznie zidentyfikować, zostanie zarejestrowana w naszym systemie w ciągu jednego dnia roboczego. Klient zostanie poinformowany o przyjęciu przesyłki za pośrednictwem wiadomości e-mail. Nie ponosimy odpowiedzialności za to, że klient nie otrzyma wiadomości e-mail informującej o przyjęciu przesyłki.

- Jeśli adres na przesyłce nie zawiera którejkolwiek z informacji podanych w punkcie przesyłka może nie zostać odebrana od kuriera lub poczty, ponieważ nie można udowodnić, że przesyłka należy do klienta lub do nas.

- Za koszty powstałe w związku z niekompletnie oznakowaną przesyłką nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

- Przy odbiorze przesyłki od kuriera, poczty lub przy osobistym doręczeniu przesyłki przez nadawcę nie przeprowadzamy inspekcji przesyłki pod kątem jej uszkodzenia. Przesyłka jest przyjmowana w stanie, w jakim jest doręczona. Jeśli przesyłka jest w widoczny sposób uszkodzona, przy podpisaniu odbioru przesyłki (jeśli jest to wymagane) przesyłka zostanie opisana dla doręczyciela jako uszkodzona, przy wprowadzaniu przesyłki do naszego systemu komputerowego przesyłka zostanie również oznaczona jako uszkodzona.

- Jeśli przesyłka jest uszkodzona w widoczny z zewnątrz sposób, wtedy zostaniesz przez nas o tym poinformowany e-mailem.

- Dowolną przesyłkę jesteśmy w stanie odebrać wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za przesyłki, które były doręczone poza naszymi godzinami pracy i za przesyłki, które nie były doręczone na nasz adres i odbiór nie był podpisany przez pracownika magazynu.

- Możemy przyjmować wyłącznie przesyłki, które pochodzą z krajów UE. Jakakolwiek przesyłka, która byłaby wysłana z innego kraju niż kraj członkowski UE, nie zostanie odebrana lub, jeśli taka przesyłka została doręczona, może zostać zwrócona do nadawcy na koszt klienta lub może zostać zniszczona.

- Jeśli do magazynu w Polsce została doręczona przesyłka, która nie pochodzi z UE i taka przesyłka podlega postępowaniu celnemu i została objęta cłem oraz innymi opłatami, klient zobowiązuje się zapłacić nam wszystkie koszty związane z pokryciem tych opłat + opłatę administracyjną w wysokości 10 Euro.

Możemy odbierać wyłącznie przesyłki, które zostały z góry opłacone przez klienta, to znaczy, że doręczenie przesyłki na adres magazynu w Polsce nie może wiązać się z płatnością za pobraniem. Nie ponosimy odpowiedzialności za koszty, które powstaną po stronie klienta przez to, że nie odbierzemy przesyłki, którą należy opłacić w momencie próby doręczenia przesyłki.

 

Czas realizacji usługi

 

Od momentu zakupu i opłacenia usługi, po otrzymaniu adresu naszego magazynu w Polsce masz 14 dni na skompletowanie swojego zamówienia – innym słowy: Twoje zakupy, Twoje paczki mogą w ciągu 14 kolejnych dni przychodzić na adres naszego magazynu w Polsce.

Okres ten, na Twoje pisemne życzenie (e-mail) może być przedłużony o kolejne 14 dni bez dodatkowych opłat.

Za paczki pozostające ponad 30 dni (maksymalnie 90 dni) w naszych magazynach naliczana będzie dodatkowa opłata określona w cenniku.

Transport paczek z magazynu w Polsce do magazynu w Niemczech odbywa się jeden raz w tygodniu.

Paczki poddawane są konsolidacji w magazynie niemieckim.

Konsolidacja dokonywana jest jeden raz w tygodniu (po dostawie paczek z magazynu w Polsce).

Wysyłka paczek firmą kurierską na wskazany przez Ciebie adres dokonywana jest niezwłocznie po dokonaniu konsolidacji.

Jak konkretnie rozkłada się ten proces w czasie przedstawia poniższa tabela:

Zdarzenie

Kolejny dzień

Twoja ostatnia przesyłka dociera do magazynu w Polsce

Dzień 0

Wysyłka z magazynu w Polsce

Dzień 1-7

Ostatnia Twoja przesyłka dociera do magazynu w Niemczech

Dzień 2-8

Konsolidacja

Dzień 3-9

Wysyłka na wskazany przez Ciebie adres

Dzień 4-10

Dostarczenie przesyłki przez kuriera (1-2 dni robocze)

Dzień 5-12

 

Podsumowując – od momentu przyjęcia Twoje ostatniej paczki w magazynie w Polsce do momentu doręczenia paczki skonsolidowanej na wskazany przez Ciebie adres mija od 5 do 12 dni. Czas ten zależy od dnia, w którym ostatnia Twoja paczka dotrze do magazynu w Polsce. Jeżeli dotrze w przeddzień transportu z magazynu w Polsce do magazynu w Niemczech, to przesyłka skonsolidowana będzie Ci doręczona w piątym dniu roboczym. Jeżeli natomiast dojdzie w dniu, w którym wysyłamy przesyłki do magazynu w Niemczech – wtedy dotrze w 12 dniu.

 

Otwarcie przesyłek

 

Zastrzegamy sobie prawo do otwarcia przesyłek w następujących przypadkach:

Jeśli nie można zidentyfikować właściciela przesyłki i istnieje przypuszczenie, że przesyłka może zawierać dokumenty umożliwiające jej identyfikację.

- Przy zleceniu usługi kontroli przesyłki.

- Przy zleceniu usługi fotografowania przesyłki.

- Przy konsolidacji przesyłki, ale jedynie, gdy związane jest to z koniecznością zredukowania masy opakowania lub rozmiarów przesyłki.

 

Prawa własności intelektualnej

 

Wszelkie prawa do Sklepu oraz oferowanych usług, w szczególności prawa własności intelektualnej do nazwy, znaków towarowych, domeny, formy, grafiki, artykułów, zdjęć, należą do nas bądź naszych partnerów handlowych. Ich kopiowanie, rozpowszechnianie może naruszać nasze prawa lub prawa naszych partnerów handlowych.

Przesłane informacje

 

Zakazane jest dostarczanie, przesyłanie, przekazywanie przez użytkowników Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. Jeżeli dowiedziałeś się o jakimkolwiek bezprawnym działaniu innego użytkownika powinieneś nas niezwłocznie o tym poinformować wysyłając e-maila na adres podany na wstępie Regulaminu.

Mamy prawo do moderowania lub usuwania całości lub części wypowiedzi oraz innych treści umieszczonych w Sklepie, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub dobre obyczaje bądź mogą godzić w nasze dobre imię bądź narażać nas na jakąkolwiek odpowiedzialność.

 

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu

 

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu są następujące:

- Dostęp do urządzenia połączonego z siecią Internet;

- Przeglądarka internetowa.

 

Odstąpienie od umowy

 

Przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy zakupu naszej usługi, w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny, o ile nie została ona wcześniej w całości zrealizowana. Dla zachowania terminu wystarczy, że prześlesz do nas powiadomienie przed jego upływem.

Odstąpienie powinno zostać dokonane w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). Możesz użyć w tym celu wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się tutaj.

Jeżeli odstąpisz od umowy sprzedaży usługi, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania Twojego powiadomienia, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane płatności. Zwrot płatności nastąpi automatycznie na konto użyte przez Ciebie do dokonania zapłaty za zakupioną usługę, chyba że wspólnie ustalimy inny sposób zwrotu.

Pamiętaj, że jeśli odstąpisz od umowy w momencie, gdy częściowo wykonaliśmy usługę, to zażądamy od Ciebie zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 

Ubezpieczenie przesyłek

 

Przesyłki wysyłane przez nas z Niemiec na adresy w Niemczech są ubezpieczone do wartości 520 Euro. Przesyłki wysyłane przez nas z Polski na adresy w krajach UE ubezpieczone są do wartości 40 PLN za każdy kg wagi. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. W przypadku zainteresowania dodatkowym ubezpieczeniem prosimy o przesłanie informacji na adres bok@adres-znajomego.pl.

Pamiętaj, że jeśli przesyłka zostanie uszkodzona lub zgubiona w drodze od sprzedawcy do naszego magazynu w Polsce, to wszelkie roszczenia związane z odszkodowaniem muszą być załatwione bezpośrednio między Tobą a sprzedawcą.

 

Procedura reklamacji

 

Każdą reklamację możesz przekazać nam pisemnie, e-mailem lub telefonicznie na adresy i numery wskazane na początku Regulaminu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje będą wymagały uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Postaramy się rozpatrzyć Twoją reklamację jak najszybciej, obiecujemy, że nie zajmie nam to dłużej niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację otrzymasz na adres e-mail przypisany do Twojego konta w Sklepie lub poprzez e-mail, a jeżeli te dane nie będą nam znane - pisemnie.

 

Prawo właściwe i polubowne rozwiązywanie sporów

 

Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo właściwe dla siedziby firmy Terra Nostra Paweł Jończyk, czyli prawo niemieckie.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).